Thursday, February 14, 2013

कुरा बुझ्नु भो त ?


साप्ताहिक(कान्तिपुर पब्लिकेशन,काठमान्डु,नेपाल)मा प्रकाशित